Cookiebeleid

Cookiebeleid

Aanwijzingen m.b.t. de bescherming van persoonlijke gegevens volgens art. 13, 14 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hieronder willen wij u informeren welke persoonsgegevens SIXT verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt. Daarnaast informeren wij u over nog andere belangrijke details op het gebied van de gegevensbescherming, bijv. over uw rechten.

Verantwoordelijke

Contact beveiligingsdeskundige

Categorieën van persoonsgegevens

Juridische grondslagen van de gegevensverwerking bij SIXT

Doeleinden van de gegevensverwerking bij SIXT

Duur van de opslag / criteria voor de duur van de opslag

Rechten van de betrokkenen

Het recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Stand: mei 2018